608 strani, 24 x 30 cm, izid 2018

Svet je poln lepot

Med njimi posebej izstopajo številni naravni spomeniki in dosežki človeštva.

Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je že leta 1972 sprejela Konvencijo o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine. Unescov seznam je zato nadvse pomemben dokument, na katerem so vsi enkratni naravni in kulturni spomeniki. Njihovo ohranjanje in varovanje je izjemnega pomena.

Pomislite na staro mestno jedro Rima, Dubrovnika, Rige in Havane. Na Alhambro v Granadi, zavarovano območje Vatskega morja, Kitajski zid, egipčanske piramide in ruševine skrivnostnega Angkorja, ognjenike na Kamčatki, Viktorijine slapove v Afriki …

To je samo nekaj kulturnih in naravnih spomenikov, ki predstavljajo našo skupno, svetovno dediščino.

LAHKO SI JIH OGLEDATE V VELIČASTNI MONOGRAFIJI: SVETOVNA DEDIŠČINA.

V izčrpni in bogato ilustrirani knjigi je predstavljenih

  • vseh 1073 spomenikov na Unescovem seznamu,
  • od tega 832 kulturnih in 206 naravnih spomenikov
  • ter 35 spomenikov, ki sodijo tako med kulturno kot tudi naravno dediščino.

Oglejte si nekaj strani iz knjige!